top of page

Monday 5/6/2023 - DJ JACOB 歌曲推介123 - 1. SENZA A Cappella

DJ JACOB - 香港年青人,熱愛香港,喜歡懷舊和美食,希望可以將喜歡的事物推薦給大家。


歌曲推介:

1.香港電影經典組曲 上集 (無伴奏合唱版本) - SENZA A Cappella7 views0 comments
bottom of page